Investitii

Înfiinţare reţea publică de apă uzată (canalizare, staţie de epurare) în comuna Slătioara, satul Salcia, judeţul Olt - Proiect in derulare.

Prima înfiinţare reţea publică de apă uzată (canalizare, staţii de epurare),extindere reţea publică de apă, îmbunătăţirea reţelei de drumuri de interes local, prima înfiinţare şi dotare infrastructură aferentă serviciilor sociale – centru îngrijire copii (creşe conform Legii nr. 263/2007) şi dotarea Căminului cultural în comuna Slătioara, judeţul Olt" prin programul FEADR – Măsura 322.

Cuvantul primarului

Este sarcina noastră principală de a implementa o strategie care vizează adaptarea permanentă la noile condiţii date de evoluţia comunităţii şi de a exploata oportunităţile oferite comunei noastre pentru dezvoltarea activităţilor economice pe plan local.

Savu Ciocîrlan

Contact

  primariaslatioara(@)yahoo.ro
  0249-431.790
  0249-431.790
Comuna Slatioara | Judetul Olt

sipoca